شد رئیس مذهب ما از جفا خونین جگر

این مصیبت کرده دلخون مردم آگاه را

شهادت مظلومانه امام صادق علیه السلام تسلیت باد