ای ماه خفته

متن مداحی نزار القطری و آهنگران ای ماه خفته

ای ماه خفته زینبت تا شام ویران می‌رود
با پای دل از کربلا با ساربانان می‌رود
افتاده‌ای ای نوح من در خاک گرم کربلا
طوفان شکسته کشتی صبر مرا ای ناخدا
خواهر سوار محمل عریان میان نیزه‌ها
با تازیانه از میان موج طوفان می‌رود.

ای ماه خفته زینبت تا شام ویران می‌رود
با پای دل از کربلا با ساربانان می‌رود
ای کشته‌ٔ شهر غریب ، ای سر به دار بی کفن
بی کس میان نینوا ، افتاده‌ای دور از وطن
بی کس میان نینوا ، افتاده‌ای دور از وطن
یاد آر پیغام پدر ای کشتهٔ مظلوم من
فردا پیام حنجرت تا هر خیابان می‌رود.

ای ماه خفته زینبت تا شام ویران می‌رود
با پای دل از کربلا با ساربانان می‌رود
جانم فدای چشم باز و حنجر خاموش تو
قربان طفل زخمی خوابیده در آغوش تو
ای یوسف گمگشته کو پیراهن تن‌پوش تو
بعد از غروبت آبروی عهد و پیمان می‌رود.

ای ماه خفته زینبت تا شام ویران می‌رود
با پای دل از کربلا با ساربانان می‌رود.
شرمنده اهل کوفه را از ناسپاسی می‌کنم
لبخند غمگین تو را نطقی حماسی می‌کنم
محروم گوش کوفه را از التماسی می‌کنم
هرچند اینک قاتلت شاد و غزل‌خوان می‌رود.

ای ماه خفته زینبت تا شام ویران می‌رود
با پای دل از کربلا با ساربانان می‌رود.
از کربلایت می‌روم تا راه تو کامل شود
مقصودت ای آزادهٔ عطشان من حاصل شود
هرکس تو را بشناسد و با نای تو همدل شود
پا از سر جان می‌کشد تا کوی جانان می‌رود.

ای ماه خفته زینبت تا شام ویران می‌رود
با پای دل از کربلا با ساربانان می‌رود

دانلود ای ماه خفته از نزار القطری و آهنگران

دریافت