در روایت است ابی القاسم ابن علاء همدانی، وکیل امام عسکری علیه السّلام توقیعی دریافت کرد که در آن نوشته شده بود مولای ما حسین علیه السّلام در روز پنجشنبه سوم شعبان متولد شد. پس این روز را روزه بدار و این دعاء را بخوان.

خرج إلى القاسم بن العلاء الهمدانی وکیل أبی محمد علیه السلام : أن مولانا الحسین علیه السلام ولد یوم الخمیس لثلاث خلون من شعبان فصمه و ادع فیه بهذا الدعاء:

اللهم إنی أسألک بحق المولود فی هذا الیوم الموعود بشهادته قبل استهلاله و ولادته بکته السماء و من فیها و الأرض و من علیها و لما یطأ لابتیها قتیل العبرة و سید الأسرة الممدود بالنصرة یوم الکرة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله و الشفاء فی تربته و الفوز معه فی أوبته و الأوصیاء من عترته بعد قائمهم و غیبته حتى یدرکوا الأوتار و یثأروا الثار و یرضوا الجبار و یکونوا خیر أنصار صلى الله علیهم مع اختلاف اللیل و النهار اللهم فبحقهم إلیک أتوسل و أسأل سؤال مقترف معترف مسیء إلى نفسه مما فرط فی یومه و أمسه یسألک العصمة إلى محل رمسه اللهم فصل على محمد و عترته و احشرنا فی زمرته و بوئنا معه دار الکرامة و محل الإقامة اللهم و کما أکرمتنا بمعرفته فأکرمنا بزلفته و ارزقنا مرافقته و سابقته و اجعلنا ممن یسلم لأمره و یکثر الصلاة علیه عند ذکره و على جمیع أوصیائه و أهل أصفیائه الممدودین منک بالعدد الاثنی عشر النجوم الزهر و الحجج على جمیع البشر اللهم و هب لنا فی هذا الیوم خیر موهبة و أنجح لنا فیه کل طلبة کما وهبت الحسین لمحمد جده و عاذ فطرس بمهده فنحن عائذون بقبره من بعده نشهد تربته و ننتظر أوبته آمین رب العالمین .

ترجمه تقریبی دعاء

اى خدا! از تو درخواست مى‌کنم به حقّ‌ مولود در این روز که پیش از آن‌که متولد شود به یکتایی تو گواهى داد و هنوز قدم به سنگلاخ دنیا نگذارده آسمان و زمین و هرچه در اوست به مظلومى‌اش گریست. کشته‌ى اشک‌ها و سید قبیله آن‌که به انتقام خون پاکش در رجعت ظفر و نصرت پایدار خواهد یافت و امامان و پیشوایان دین از نسل پاک اویند و شفای هر مرض در تربت اوست و پیروزی با اوست در رجعتش و اوصیا از عترتش بعد از غیبت قائم آل محمد علیه السّلام تا آن‌که به خون‌خواهى او برخیزند و خدا را خشنود سازند و بهترین یاران دین خدا باشند درود خدا بر آنان تا روز و شب در جهان برقرار است. بار الها! به حقّ‌ آنها به درگاه تو توسل مى‌جویم و درخواست مى‌کنم مانند گناهکاری که معترف به گناه خود است و از افراط کاری روز و شب بر خویش ستم کرده از تو درخواست مى‌کند که پاکیش را تا وقت دفنش محفوظ‍‌ دارى. بار الها درود فرست بر محمد صلّى اللّه علیه و آله و عترت پاک وی و ما را در زمرۀ آن بزرگوار محشور گردان و در دار کرامتت بهشت و محل اقامت ابد با او قرین ساز. خدایا چنان‌که به ما معرفتش را عطا فرمودی تقرب و رفاقت با سبقت حضرتش را نیز عطا فرما و ما را از آنان قرار ده که تسلیم فرمان اویند و درود بر او چون نامش یاد شود بسیار فرستند و هم درود بر جمیع اوصیا و جانشینانش و اهل برگزیده‌اش که تو آنان را دوازده در شمار آوردى که آنها ستارگان روشن و حجت‌هاى تو بر جمیع بشر هستند. خدایا در این روز به ما بهترین موهبت را عطا فرما و در کلیه‌ى حوائج برای ما نجاتی قرار ده چنانچه حسین علیه السّلام را به جدش محمد صلّى اللّه علیه و آله عطا فرمودی و فطرس ملک به گهواره‌ى او پناه برد و ما پناه‌جویندگان به قبر مطهرش هستیم پس از شهادت بر تربت پاکش حضور یافته و رجعت آن بزرگوار را منتظریم. آمین ای پروردگار جهانیان.