جانم علی

متن آهنگ

جانم علی جانم علی ای جان جانانم مهر تو ایمانم علی ای جان جانانم علی
جان مرا جانان علی ؛ هجر مرا پایان علی ؛ درد مرا درمان علی جانم علی جانم علی
از مهر تو دارم نشان ؛ عشق رخت دارم به جان ؛ نام تو دارم بر زبان جانم علی جانم علی جانم علی
جانم علی ای جان جانانم مهر تو ایمانم علی ای جان جانانم علی
من عاشق و تو دلربا ؛ من بینوا تو پادشاه ؛ شاها نظر کن بر گدا جانم علی جانم علی
جانا ز مهرت پر زنم ؛ با یاد تو دم میزنم
جانم علی جانم علی جانم علی جانم علی ای جان جانانم مهر تو ایمانم علی ای جان جانانم علی
ای اسم نیکویت دوا ؛ ای ذکر دلجویت شفا ؛ ای مظهر لطف خدا جانم علی جانم علی
رازو نیاز من تویی ؛ سوز و گداز من تویی ؛ آگه به راز من تویی جانم علی جانم علی
جانم علی جانم علی ای جان جانانم مهر تو ایمانم علی ای جان جانانم علی
جانم فدای روی تو ؛ دل شد اسیر موی تو ؛ باشم گدای کوی تو جانم علی جانم علی
مهر جبین من تویی ؛ نقش نگین من تویی ؛ آیین و دین من تویی جانم علی جانم علی
جانم علی جانم علی ای جان جانانم مهر تو ایمانم علی ای جان جانانم علی

لینک دانلود مستقیم

دریافت مشاهده