او پزشک نیست اما دردها را ماهرانه تشخیص میدهد. او نوازنده نیست اما  ساز زندگی را خوب کوک میکند، او دعانویس نیست اما دعایش معجزه میکند.

 او قاضی نیست اما خیلی عادلانه رفتار میکند، او معلم نیست اما خیلی خوب درس میدهد

او پرستار نیست اما دلسوزانه از بیمار مراقبت میکند،

او کودک نیست اما همبازی توانایی در بازی های کودکانه است

او ساعت نیست اما زمان انجام هر کاری را دقیق یاد آوری میکند

او نگهبان نیست اما از حریم خانه جانانه محافظت میکند

او استاد آواز نیست اما لالایی هایش موسیقی از بهشت است

او جنگجو نیست اما برای رفاه عزیزانش دلاورانه با مشکلات میجنگد

او نویسنده نیست اما داستان زندگی را شیرین نقل میکند، او نقاش نیست اما نقش زیبایی از خوشبختی ترسیم میکند،

او خورشید نیست اما خانه را با وجودش روشن میکند،

او هنر پیشه نیست اما وقتی بیمار است خوب نقش یک فرد سالم را بازی میکند،

او روی زمین زندگی میکند اما مانند یک فرشته آسمانی است او یک مادر است

روز مادر مبارک باد .