در دوستی ها معمولا عشق با هوس یکی دانسته می شود ، اما تفاوت هایی بین این دو وجود دارد 

ویژگی های عشق

عشق، همراه با احترام، اعتماد، تعهد، صمیمیت، گذشت، یاری و درک و همدلی است

ویژگی های هوس

اما در هوس رانی، ابراز محبت ها به هیچ رو عمیق نیست و فرد تنها به دنبال رابطه جنسی است

  • منبع : کتاب دانش خانواده و جمعیت - ویراست سوم - صفحه 27