خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مناجات خمسه عشر

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مناجات خمسه عشر

فهرست مناجات خمسه عشر

مناجات خمسه عشر

شماره مناجات خَمسَ‌عَشَر زمان قرائت ۱ مناجات التائبین روز جمعه ۲ مناجات الشاکین روز شنبه ۳ مناجات الخائفین روز یکشنبه ۴ مناجات الراجین روز دوشنبه ۵ مناجات الراغبین روز سه‌شنبه ۶ مناجات الشاکرین روز چهارشنبه ۷ مناجات المطیعین روز پنج‌شنبه ۸ مناجات المریدین روز جمعه ۹ مناجات المحبین روز شنبه …

بیشتر بخوانید »

مناجات التائبین

مناجات خمسه عشر

مُناجاتُ التّائِبین یا مناجات توبه کنندگان ، از مناجات های پانزده گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده است . موضوع آن توبه و استغفار است و در آن به آثار زیانبار گناه اشاره شده است . سند مناجات التائبین مناجات تابئین از امام سجاد (ع) نقل شده …

بیشتر بخوانید »

مناجات الشاکین

مناجات خمسه عشر

مُناجاتُ الشّاکّین یا مناجات شکایت‌کنندگان، از مناجات‌های پانزده‌گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده و موضوع آن شکایت از نفس و شیطان است . حضرت در این مناجات درباره ویژگی‌های نفس اماره و دشمنی‌های شیطان سخن گفته است . سند مناجات الشاکّین مناجات الشاکین از امام سجاد(ع) نقل …

بیشتر بخوانید »

مناجات الخائفین

مناجات خمسه عشر

مُناجاتُ الخائِفین یا مناجات خداترسان از مناجات‌های پانزده گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده است. توجه به گناهان، خوف و ترس از عذاب الهی، اظهار خوف و پشیمانی و امید به رحمت الهی از موضوعات این مناجات است سند مناجات الخائفین مناجات الخائفین از امام سجاد (ع) …

بیشتر بخوانید »

مناجات الراجین

مناجات خمسه عشر

مُناجاتُ الرّاجین یا مناجات امیدواران ، از مناجات‌های پانزده گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده و امید به خداوند و رحمت بی‌انتهای او ، درخواست‌های دنیوی ، معنوی و اخروی و مقامات الهی از خداوند ، از موضوعات این مناجات است . سند مناجات الراجین مناجات الراجین …

بیشتر بخوانید »

مناجات الراغبین

مناجات خمسه عشر

مُناجاتُ الرّاغِبین یا مناجات مشتاقان، از مناجات‌های پانزده‌گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده و ایجاد تعادل و توازن در خوف و رجاء، ضرورت زاد و توشه کافی داشتن در سفر آخرت، توکل و اعتماد و حسن ظن داشتن به خدا و استغفار از موضوعات این مناجات است. …

بیشتر بخوانید »

مناجات الشاکرین

مناجات خمسه عشر

مُناجاتُ الشّاکِرین یا مناجات شکرگزاران، از مناجات‌های پانزده‌گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده و عوامل غفلت از شکرگزاری نعمت‌های خدا، عجز از شکرگزاری و نیز کوتاهی بندگان در قدردانی و شکر آنها از موضوعات این مناجات است که امام سجاد (ع)، نعمت‌های مادی و معنوی را نام …

بیشتر بخوانید »

مناجات المطیعین

مناجات خمسه عشر

مُناجاتُ الْمُطیعین یا مناجات فرمانبرداران خدا، از مناجات‌های پانزده گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده است. درخواست توفیق بندگی و انجام تکالیف الهی و زائل کردن شک و ریب از موضوعات این مناجات است. حضرت به ما یاد می دهد که همت بلند داشته باشیم و عالیترین …

بیشتر بخوانید »

مناجات المریدین

مناجات خمسه عشر

مُناجاتُ المُریدین یا مناجات اهل ارادت، از مناجات‌های پانزده گانه نقل شده از امام سجاد(ع). وصول به خداوند و تقرب به او، وجود راههای گوناگونی برای وصول به مقصد آخرت و قرب الهی و ویژگی‌های همسفران شایسته از موضوعات این مناجات است و ایشان احسان خداوند به بندگان مطیع خویش …

بیشتر بخوانید »

مناجات المحبین

مناجات خمسه عشر

مُناجاتُ الْمُحِبّین یا مناجات دوست‌داران، از مناجات‌های پانزده‌گانه نقل شده از امام سجاد (ع) که حاوی مفاهیمی از جمله محبت خداوند ، لوازم و آثار محبت به خداوند، و بندگی و لطف و عنایت خداست . سند دعای مناجات المحبین مناجات المحبین از امام سجاد(ع) نقل شده و در الصحیفة …

بیشتر بخوانید »