متن سرود یا آهنگ سلام فرمانده

سلام فرمانده

یا مولا یا صاحب الزمان
الغوث الغوث الغوث ادرکنی

عشق جانم امام زمانم

دنیا بدون تو معنایی نداره
عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره
دنیای بدون تو معنایی نداره.
عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره

سلام فرمانـده سلام از این نسل غیور جامانده 
سـلام فرمانده سید علی دهه‌ی نودی‌ هاشو فراخوانده
سـلام فَرمانده

بیا جون من بیا ، بیا یارت میشم
هوادارت میشم گرفتارت میشم
علی بن مهزیارت میشم.
با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم

بیا جون من بیا ، بیا یارت میشم
هوادارت میشم گرفتارت میشم
علی بن مهزیارت میشم.
با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم

سلام فرمـانده سلام از این نسل غیور جامانده 
سـلام فرمانده سید علی دهه‌ی نودی‌ هاشو فراخوانده
سـلام فَرمانده

نبین قدم کوچیکه پاش بیفته من برات قیام میکنم
نبین قدم کوچیکه مثل میرزا کوچک کارو تموم میکنم.
نبین قدم کوچیکه از صف سیصد و سیزده تا بهت سلام میکنم

نـبین کمه سنم تو فقط صدام بزن ببین چیکار برات میکنم
نبین کمه سنم با همین دستای کوچیکم همش دعات میکنم.
نبین کمه سنم بأبی انت و أمی همه رو فدات میکنم
همه رو فدات میکنم

سلام فرمانـده سلام از این نسل غیور جامانده 
سـلام فرمانده سید علی دهه‌ی نودی‌ هاشو فراخوانده
سـلام فَرمانده

عهد میبندم روزی لازمت بشم عهد میبندم حاج قاسمت بشم.
عهد میبندم مثل بهجت و مثل سربازای گمنام خادمت بشم.
عهد میبندم که میمونم پای کار این نظام.
کاشکی مثل حاج قاسم من به چشم تو بیام.
من به چشم تو بیام

هزارو صد و اندی ساله همه عالم دنبال مهدی اند
غصه سربازو نخور آقا سربازات هزارو چهارصدی اند.

سلام فرمـانده سلام از این نسل غیور جامانده 
سـلام فرمانده سید علی دهه‌ی نودی‌ هاشو فراخوانده
سـلام فَرمانده.