کسانی که به شیعه میگن چرا از فلسطین حمایت میکنید با اینکه بیشترشون سنی هستن بهشون میگم برو از صهیونیست ها بپرس چرا چسبیدن به آمریکا که بیشترشون مسیحی هستن ؟

با اینکه اونها کتاب مسیحی ها رو قبول ندارن ولی کتاب همه ی ما مسلمان ها قرآن کریم هستش

علاوه بر این اسلام از تمام مظلومان جهان حمایت میکنه نه اینکه فقط شیعه رو مظلوم بدونه

تازه اگر همین سنی ها نبودن الان صهیونیست ها رسیده بودن به مرز های کشور عزیزمون اون وقت شما میخواستی بری جلوی اونها جنگ کنی ؟ گمان نمیکنم کسی که چنین چیزی رو نمیدونه بصیرت و قدرت همچین کاری هم داشته باشه

نهایتش بهانه میاورد که هنوز که از در خونه ی من وارد نشده هر وقت شد اون وقت مقاومت میکنم laugh