25 گنج بزرگ دنیا در کلام امام صادق علیه السلام 

گنج بیست و یکم : ( وَ طَلَبتُ الذِلَّه ) وقتی مردم احترام بگذارند و عزت کنند و آدم را بالا بنشانند خود به خود حالتی در انسان به وجود می آید که نزدیک به تکبر است . این خیلی بد است . در مقابل آدم باید ذلیل باشد ، ذلت نفس . چکار کنم خودم پیش خودم ذلیل باشم ؟ (فَوَجَدتُها فی الصوم ) روزه گرفتن باعث می شود آدم ضعیف شود . وقتی ضعیف شدی به ضعف خود پی می بری و ذلت نفس هم به دنبال آن می آید و هرچه قدر هم از تو تعریف کنند دیگر فریب خودت را نمی خوری ، می گویی من که می دانم چکاره هستم . خدایا ممنون که به من در بین مردم عزت و آبرو دادی . این را می گویند ذلت نفس . آدم باید پیش خودش ذلیل باشد اما پیش مردم عزت داشته باشد .گنج

بیست و دوم : ( طَلَبتُ الغِنی ) دلم می خواهد بی نیاز باشم . ( فَوَجَدتُهُ فی القناعه ) به آنچه خدا به تو داده است قانع باش . آن وقت دیگر بی نیاز هستی به احدی محتاج نیستی .

گنج بیست و سوم : ( طَلَبتُ الاُنس ) آدمیزاد طوری است که تنهایی را دوست ندارد . دوست دارد با کسی مأنوس باشد . انسان هم از انس گرفته شده است ، الف و نون آخر را می گویند تثنیه است یعنی دوتا . دلش می خواهد یک همزبان داشته باشد . تنهایی را دوست ندارد . چکار کنم ؟ ( فَوَجَدتُهُ فی قَرائه القُرآن ) تا می نوانی با قران انس بگیر . وقتی قران می خوانی خدا دارد با تو حرف می زند . وقتی معانی و تفسیر آن را بدانی هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنی چون خدا ، با تو حرف می زند .

گنج بیست و چهارم : ( طَلَبتُ صُحبَهَ الناس ) من یک آدم اجتماعی هستم . دوست دارم مردم با من حرف بزنند . من می خواهم یک انیس و مونس داشته باشم که همیشه مرا از تنهایی بیرون آورد چکار کنم ؟ ( فَوَجَدتها فی حُسنِ الخُلق ) تا می توانی خوش اخلاق باش تا مردم پیش تو بیایند و تو را از تنهایی بیرون بیاورند . بد اخلاقی مردم را از تو دور می کند .

گنج بیست و پنجم : ( وَ طَلَبتُ رَضی الله ) تمام این حرف ها را زدیم در آخر خدا باید از ما راضی باشد . ببینید یک بچه را می خواهید راضی کنید چه قدر زحمت دارد و باید خرج کنی . آن هم دو الی سه دقیقه راضی است چهار ساعت دیگر فرا موش می کند . ان وقت تو می خواهی خدا را راضی کنی ، مگر چیز کمی است . در دعای کمیل می گوییم ( یا سریع الرضا ) ای خدایی که زود راضی می شوی . من دوست دارم خدا همیشه از من راضی باشد خوب حالا چکار کنم ؟ امام صادق علیه السلام می فرماید : ( فَوَجَدتُهُ بِرّ الوالِدَین ) تا می توانی به پدر و مادرت نیکی کن ،که رضایت خداوند در این است .

پایان .