گنج شانزدهم : ( طَلَبتُ الشَرَف ) بعضی می گویند می خواهم شریف باشم . هرکجا می روم جلوی پای من بلند شوند بعضی جوان ها فکر می کنند اگر بروند هنر پیشه بشوند و معروف شوند خیلی خوب است . بعضی می گویند : برویم رشته های مختلف ورزشی تا مشهور شویم بعضی می گویند چکار کنیم تا شریف باشیم . ( فَوَجَدتُهُ فی العِلم ) راهش این است که به دنبال علم بروی هرجه عالم تر بشوی بیشتر مردم به تو احترام می گذارند .

گنج هفدهم : ( طَلَبتُ العِباده ) دلم می خواهد عبادت خدا را بکنم . اما هر وقت خواستم خدا را عیادت کنم یک مشکلی مانند کسالت و بی حالی و بیماری پیش می آید ، چکار کنم ؟ واقعا گنج است هر کس بیشتر در این دنیا خدا را عبادت کند ، فردای قیامت ثروتمند تر هست . انهایی که عبادت در نامه عمل خود ندارند ، در روایت داریم ، فقیر وارد صحرای محشر می شوند . چه کار کنم ؟ امام صادق علیه السلام می فرماید : ( فَوَجَدتُها فی الوَرَع ) وَرع وپارسایی داشته باش . . می گویند ورع چیست ؟ تقوا . می دانید تقوا چیست ؟ تقوا یعنی این که وقتی به گناه رسیدی ، ترمز کنی و مرتکب گناه نشوی . اما ورع این است از دو کیلومتری که گناه را دیدی ، راهِ خود را کج کنی . یعنی اصلا به سمت ان نباید بروی که بخواهی ترمز کنی . این را می گویند وَرَع . ان وقت عاشق عبادت ِ خدا می شوی .

گنج هیجدهم : ( طَلَبتُ الراحَه ) دلم می خواهد از همه جوانب ، جسمی و رو حی راحت باشم . حضرت می فرماید : ( فَوَجَدتُها فی الزُهد ) نسبت به دنیا و آنچه که در دنیاست بی رغبت باش . چشم و دلت پر باشد . دنبال گناه و آلایش نباش .

گنج نوزدهم : ( طَلَبتُ الرَفعَه ) دلم می خواهد یک سرو گردن از بقیه جلوتر باشم . امام صادق علیه السلام می فر ماید : ( فَوَجَدتُها فی تَواضُع ) تا می توانی در برابر مردم تواضع داشته باش . چون مردم ، آدم متکبر را دوست ندارند . برعکس اگر متواضع باشی ، آن چنان در دل ها جای می گیری که حد ندارد .

گنج بیستم : ( طَلَبتُ العِز ) دوست دارم عزیز باشم ، مردم روی حرفم حساب بازکنند . چکار کنم ؟ امام صادق علیه السلام می فرماید : ( فَوَجَدتُهُ فی الصِدق ) حرف راست بگو . یک کلمه دروغ ، ولو به شوخی از زبانت صادر نشود . آن وقت ، وقتی حرفی نقل می شود ، می گویند چه کسی این حرف را زده است ؟ می گویند فلانی . پس اگر فلانی گفته ، درست است . این را می گویند عزت . پس ذلت چیست ؟ می گویند چه کسی گفته است ؟ فلانی . بابا ولش کن . صد تا چاقو می سازی یکی دسته نداره . این ذلت است . عزت این است که وقتی حرفی از آدم نقل می شود تمام مردم حرفش را بخرند . چرا ؟ چون یک بار هم دروغ در کلام آدم ندیده اند .

ادامه نوشته در پست بعدی ان شاء الله ارسال خواهد شد ...